Koszykówka

Koszykówka Kobiet

Koszykówka Kobiet:
Prowadzący: Jacek Taborski
Wtorek 19.30-21.00

Miejsce: Sala SWFiS